top of page
43173608_1916708211717218_49820010063813

Pravidla

Logo_NRC13_white.png
NRC13

 

 

1. Základní informace

 

Šampionát se jede přes CZ plugin (více informací na rbr.onlineracing.cz)

Jméno na pluginu musí být ve tvaru PRIJMENI Jmeno a jezdec musí mít platnou vlaječku

Je možné požádat o pseuodym za cenu 300,- 

Je možné mít svoje číslo ve startovní listině za cenu 300,- (kromě 1-16)

Pojede se vždy na poslední aktuální fyzice platné pro plugin RBRTM 0.88

Zúčastnit se můžou jezdci z celého světa

V případě stejného počtu bodů rozhoduje větší počet vítězství v jednotlivých závodech, popř. druhých míst apod.

Jezdec i tým musí být řádně zaregistrovaný do sezóny přes oficiální web NRC a mít zaplacené startovné

Sezóna NRC13 je vypsaná na 10 závodů

2. Vypsané kategorie

Absolutně

Absolutní klasifikace

(NRC1, NRC2, NRC3, NRC4, WRC, Gr.A)

Absolutní klasifikace týmů

Skupiny a nominace

NRC1 – WRC (1,6 T)

NRC1 – klasifikace týmů

NRC2 – Rally2, R5, S2000, N4, R4

NRC2 – klasifikace týmů

NRC3 – Rally3

NRC3 klasifikace týmů

NRC4 – R2, Rally4

NRC4 klasifikace týmů

Nominace (po 2 jezdcích, celkem 8 nominací)

NRC1, NRC2, NRC3, NRC4

Pohár

NRC Trophy – (NRC1 před 2017)

NRC WRC – old WRC

NRC Historic – Grp. A

Dámský pohár

V každé kategorii musí být minimálně 3 jezdci před sezónou, jinak skupina nebude vypsaná

3. Harmonogram závodu

Závod se pojede dle kalendáře a to od čtvrtka do úterý

Seznamovací jízdy – start v pondělí 00:01 – cíl v úterý 23:59

Shakedown – start ve středu 0:01 – cíl ve středu 23:59

I. etapa – start ve čtvrtek 00:01 – cíl v sobotu 23:59

II. etapa – start v neděli 00:01 – cíl v úterý 23:59

Uzávěrka registrací do závodů – úterý 23:59
 

Jezdci musí dokončit kompletní závod nejpozději v poslední den, kdy je závod vypsán, do 23:59. Za každou započtenou minutu bude udělena penalizace 10s. Po uplynutí 15 min bude jezdec odsunut na konec výsledkové listiny

Zveřejnění neoficiálních výsledků – středa 00:16:16 na rbr.onlineracing.cz

4. Seznamovací jízdy

 

Turnaj se bude skládat z RZ, které se pojedou v závodě

Turnaj bude postaven tak, že po každé RZ bude SuperRally

Na odjetí seznamovacích jízd je potřeba mít licenci NRC

Resety v seznamovacích jízdách jsou povoleny, je potřeba si zažádat a případně i poslat na mail nebo pm info

Všichni jezdci bez výjimky musí najíždět rychlostní zkoušky pouze ve vozech následujících tříd:

Production Cars N4, R4, RC5

5. Shakedown

 Pojede se vždy 1 RZ charakterizující závod (max +- 8 km)

Nastaveno opakování RZ

Pokud jezdec překročí povolený počet deseti průjezdů, nebude ve výsledcích klasifikovaný

Na odjetí shakedownu je potřeba mít licenci NRC

V shakedownu nesmí být použity tratě, které nejdou zakládat na opakování

V shakedownu nesmí být použita trať, která bude použita v závodě

Jezdec je povinen absolvovat shakedown s vozem jenž se zaregistroval do závodu, jinak hrozí odsunutí na konec startovního pole

6. Startovné

Startovné do sezony stojí 313 CZK

Platba startovného je možná pouze v elektronické podobě

Licence NRC bude na pluginu přidělena před startem sezony

7. Poháry a ceny

 Bude se bojovat o poháry pro vítěze, které se předají na závěrečném vyhlášení

Podmínka pro zisk poháru je start v minimálně 6 závodech, neplatí pro týmové hodnocení

Absolutní vítěz klasifikace jezdců získá mimo nesmrtelné slávy i věcnou cenu

Absolutní vítěz klasifikace jezdců získá putovní pohár (po 3 vítězstvích v řadě zůstává jezdci)

Absolutní vítěz klasifikace týmů dostane reklamní předměty s logem svého týmu

Absolutní vítěz klasifikace týmů získá putovní pohár (po 3 vítězstvích v řadě zůstává managerovi)

Na vyhlášení se pojede vyřazovací závod o ceny

 

 

8. Týmy a nominace

Všichni jezdci týmu musí být součásti týmu na pluginu

Manager nominuje jezdce bodující do klasifikace týmů na pluginu před každým závodem

Nominované třídy:

2 jezdci v NRC1, NRC2, NRC3 NRC4

Přestup jezdce z týmu do jiného týmu je možný max. jedenkrát za sezonu

9. Tovární Týmy

Tým musí mít nominovaných celkem 8 jezdců po dvou v každé třídě na každém závodě sezony

Počet továrních týmů není neomezený, řídíme se počtem volných WRC vozů (maximálně 4 vozy na tým)

Tovární jezdec bude mít ve startovní listině přidělenou prioritu NRC

Tovární vozy WRC budou mít ve startovní listině přidělené čísla 1-16

Výčet továrních týmů WRC v NRC13

IS RACING - Hyundai

Gryzzly Racing - Ford

Palmira RBR TEAM - Toyota

Fados Motorsport - Citroën

Každý tovární tým je povinný zveřejnit svůj klientský program pro WRC

Každý pronájem vozu WRC musí manager hlásit mailem a to i všechny pronájmy na celou sezónu

Na konci sezóny se budou obhajovat značky podle výsledků v dané sezóně

10. Organizace závodu

Organizátorem všech závodů je NRC

           

Závod splňuje následující podmínky

Nastaveno reálné poškození

Servis může být min. po jedné rz a max. po 4 rz délka servisu musí být 30 minut

Pravidlo SuperRally bude možné využít jen v první etapě

Jezdec může nastoupit do druhé etapy s penalizací 5 minut za každou nedojetou RZ

Poslední RZ v závodě musí být Power Stage

Počasí se bude určovat podle umístnění centra soutěže napsaného v harmonogramu

Na neoriginálních rz vždy nastaveno nový povrch (pokud nejsou dohrány soubory počasí)

Harmonogram včetně počasí bude zveřejněn se startem seznamovacích jízd

 

 

11. Bodování

 

Absolutní hodnocení

 

Pro hodnocení v absolutní klasifikaci získá každý jezdec za 1. až. 30. místo body podle stupnice:

50, 45, 41, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Bodování skupin (pohárů) - jezdci + týmy (nominace)

 

Pro hodnocení v jednotlivých třídách získá každý jezdec za 1. až. 15. místo body podle stupnice:

30, 24, 19, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Pro hodnocení power stage absolutně i v jednotlivých třídách získá každý jezdec za 1. až. 5. místo body podle stupnice:

5, 4, 3, 2, 1.

12. Resety

 

Nejsou povoleny!

Každý si zodpovídá za svoje PC

Jakýkoliv výpadek zaviněný pádem hry nebo něčím jiným bude brán jako odstoupení pro technickou závadu

 

 

13. Licence

 

Licence NRC bude udělena každému jezdci, který bude řádně zaregistrovaný a bude mít uhrazené startovné do sezóny

 

 

14. Textury

 

Jsou povoleny pouze originální textury hry Richard Burns Rally neurčí-li pořadatel jinak

Pořadatel může použít jiné textury pouze přes plugin

Jedeme pouze oficiální bannery NRC

Oficiální plates jsou povinné pro každého jezdce

Prezentace jezdců bez oficiálních plates a bannerů bude vymazána

 

15. Katování a zkracování tratě

 

Jezdec smí opustit (katovat) vytyčenou trať maximálně celou šířkou svého vozu

V opačném případě bude jezdec potrestán penalizací 10 vteřin za každý přestupek

Maximální počet udělitelných penalizací je 5 na jedné rychlostní zkoušce

V případě extrémního zkrácení či většího počtu menších přestupků může komise přistoupit k tvrdším trestům 

Při šetření penalizací bude přihlédnuto k situaci, která předcházela opuštění vytyčené tratě (např. jezdecká chyba) 

V případě provinění je jezdec povinen do 24 hodin zaslat soubor rpl z dané RZ na email pořadatele.

Proražení nebo objetí retardéru bude trestáno penalizací 30 vteřin

Kontakt s retardérem bude trestán penalizací 5 vteřin

Princip udělování penalizací za zkracování tratě

16. Nastavení vozu

Povolen je pouze setup, který je možné nastavit pouze přímo ve hře Richard Burns Rally a odpovídá limitům fyziky daného vozu

17. Replaye a jejich ověřování

 

Pořadatel si může vyžádat rpl od kohokoliv nejpozději do 7 dnů od konce závodu

Replay lze doložit buď nahraním na plugin (.rpl) nebo uploadováním na youtube a zasláním odkazu na email

V případě youtube musí být vidět celé auto ze zadního pohledu a dosažený čas na rz

Pořadatel si může vyžádat jakoukoliv rz v závodě

Replay musí být dodán do týdne od vyžádání, jinak bude jezdec potrestán penalizací + 1 min

V případě opakovaného nedodání rpl hrozí zákaz startu v dalších závodech sezony

V případě neoprávněné penalizace může jezdec poslat replay na posouzení (upload na youtube)

Na videu musí být vidět celé auto ze zadního pohledu a dosažený čas

Všichni jezdci jsou povinní archivovat replaye z každého závodů po dobu 3 týdnů tj. do dalšího závodu

Jezdec je povinen na vyžádání doložit replay z jakékoliv rychlostní zkoušky daného závodu včetně souboru RPL.

Jakékoliv prohřešky řeší vedení a její rozhodnutí je konečné

 

 

18. Tresty

 

Není povoleno používat jiný než svůj oficiální profil

Je zakázáno používat utility pomoci kterých jde dosáhnout lepšího času

Veškeré přestupky a porušení pravidel bude řešit vedení

Výše trestů penalizací bude závislá na závažnosti prohřešku

19. Vedení NRC

Vedení je složeno ze dvou členů, kteří rozeberou daný problém a následně rozhodnou

Proti rozhodnutí vedení je možné se odvolat za nevratnou kauci 100,-

Při odvolání komise posoudí nové důkazy a znova se rozhoduje

 

Aktuální složení vedení NRC:

Ředitel NRC - Dan Šimek

Zástupci ředitele - Jakub Hanzelka

 

 

20. Asociace Jezdců NRC

 

Asociace je prostředník mezi jezdci a vedením

Aktuálně je asociace jezdců neaktivní

 

 

21. Právo veta

 

Ředitel má právo změnit jakékoliv rozhodnutí v případě prosazení změn, které nebudou v souladu s prioritami NRC

 

           

 

 

Neznalost pravidel neomlouvá!
         

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v pravidlech během sezony

           Při zjištění jakéhokoliv podvádění bude dotyčný jezdec diskvalifikován popř. vyloučen z celého Napa RBR Cupu!

Jezdíme FAIR PLAY

 

 

 

 

bottom of page